Fiyat Teklif Listeniz

Kalite Politikası

Yalın üretimi yaşam tarzı haline getirerek, dünyada,

• Güvenlik,
• Kalite,
• Hizmet,
• Fiyat

açılarından rekabet edebilecek seviyede, firmamızın, çalışanlarımızın ve çevremizin geleceğini güvence altına alacak bir anlayışla üretim yapmaktır.

Revizyon Tarihi : 15.06.2011
İlk Yayın Tarihi : 22.01.2009
Revizyon : 01

 
Çevre ve İSG Politikası

Karacabey’ de kurulu firmamızda, NSK çalışanları olarak ;

Enerji ve doğal kaynakların sonsuz olmadığının bilinciyle tüm faaliyetlerimizde sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak;

1.1 Çevre kirliliğinin önlenmesini,
1.2 Atıkların kaynağında azaltılmasını,
1.3 Doğal kaynaklar ve enerjinin verimli kullanılmasını,
1.4 Fabrikamızda iş kazaları ve meslek hastalıklarına sebep olabilecek riskleri etkin risk analizi yöntemleriyle tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını
1.5 Tasarım faaliyetlerimizde çevre ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini göz önünde bulunduracağımıza
1.6 Doğal kaynakların verimli kullanılması ,iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve atıkların kaynağında azaltılması konularında belirlediğimiz amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için her türlü desteği sağlamayı
1.7 Yasal ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesini taahhüt ederiz.

Bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız kamuoyunun bilgisine açık olup tesislerimizde, projelerimizde görev yapan çalışanlarımız ile tedarikçilerimizin “Önce İnsan Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Koruma” felsefesinden hareketle bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmek yönünde çalışmalar yaparak güvenli ve çevreye duyarlı çalışma ortamlarının oluşturulması ve sürdürülmesi NSK çalışanları olarak hepimizin temel görevidir.

Revizyon Tarihi : 25.02.2016
İlk Yayın Tarihi :13.01.2013
Revizyon: 04