Fiyat Teklif Listeniz

 İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Bu anlamda ortaya çıkan ihtiyaçlar OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standartlarının oluşmasına neden olmuştur.

OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre hale getirebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarıyla uyumlu olacak sekilde geliştirilmiştir.
NSK Otomotiv, sahip olduğu sorumluluk anlayışıyla;

• Çalışanlarını işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamakta,

• Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırmakta,

• İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirmekte,

• Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumlar için önlemler almakta,

• Sürekli gelişme prensibi ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında çalışmalar yapmaktadır.

Tüm bu çalışmaların sonucu olarak ROTA, OHSAS 18001 belgesine de sahiptir.