Fiyat Teklif Listeniz

Eğilme Testi

Küre (Mafsal mili) ne uygulanır parçanın taşıyacağı maksimum yük hesaplanır. Bu test yöntemiyle malzeme seçimi tasarımın doğrulanması sağlanır. Tasarlanan bağlantı parçasıyla araç altındaki bağlantı simülasyonu yapılır.
Test sonunda belirlenen emniyet katsayısı dikkate alınarak üründe herhangi bir çatlak, kırık veya plastik deformasyon oluşmaması gerekmektedir. Ürünler 300 kN a kadar test edilebilir.