Fiyat Teklif Listeniz

Kalite Politikası

Sürekli gelişim ilkesini yaşam tarzı haline getiren ‘’Müşteri Odaklı’’ bir yaklaşımla;
-Ürün ve İş Güvenliği,
-Kalite,
-Hizmet,
-Fiyat

açılarından sektörünün önde gelen ve rekabetçi firmalarından biri olmayı hedefliyor ve tüm paydaşlarımızla birlikte çevremizin geleceğini güvence altına alan standardın uygulanabilir şartlarını yerine getiren bir kurum olarak faaliyetlerimizi kalite hedefleri çerçevesinde sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.

Sıfır hata çerçevesinde belirlemiş olduğumuz kalite politikamızı 5 ana başlıkta süreç göstergelerimizle takip etmekteyiz.
S İş Güvenliği (İş güvenliği hedefi)
Q Kalite (Ürün kalitesi ve güvenliği, Tedarikçi Gelişimi)
C Maliyet (Fiyat, Maliyet, Rekabetçi yaklaşım)
D Teslimat Performansı (Müşteri odaklı yaklaşım, Hizmet kalitesi)
M Moral (Çalışan memnuniyeti, İç iletişim)

Revizyon Tarihi : 04.04.2019 
İlk Yayın Tarihi : 22.01.2009
Revizyon : 03

Çevre ve İSG Politikası

Karacabey’ de kurulu firmamızda, NSK çalışanları olarak;
Enerji ve doğal kaynakların sonsuz olmadığının bilinciyle tüm faaliyetlerimizde kuruluşumuzun amaçlarını, sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak;
1.1 Çevre kirliliğinin önlenmesini,
1.2 Atıkların kaynağında azaltılmasını,
1.3 Doğal kaynaklar ve enerjinin verimli kullanılmasını,
1.4 Fabrikamızda iş kazaları ve meslek hastalıklarına sebep olabilecek riskleri etkin risk analizi yöntemleriyle tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını
1.5 Tasarım faaliyetlerimizde çevre ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini göz önünde bulunduracağımıza
1.6 Doğal kaynakların verimli kullanılması, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve atıkların kaynağında azaltılması konularında belirlediğimiz amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için her türlü desteği sağlamayı
1.7 İç ve dış bağlamları ile ilgili yükümlülüklere uygunluğu, yasal ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesini taahhüt ederiz.
1.8 İş sağlığı ve Güvenliği sistemini etkileyen tüm faaliyetlerle ilgili kararlar alınması ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi aşamasında, çalışanların doğrudan katılımını sağlamayı taahhüt ederiz.

Bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız kamuoyunun bilgisine açık olup tesislerimizde, projelerimizde görev yapan çalışanlarımız ile tedarikçilerimizin “Önce İnsan Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Koruma” felsefesinden hareketle bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmek yönünde çalışmalar yaparak güvenli ve çevreye duyarlı çalışma ortamlarının oluşturulması ve sürdürülmesi NSK çalışanları olarak hepimizin temel görevidir.


Revizyon Tarihi : 22.01.2019 
İlk Yayın Tarihi :13.01.2013
Revizyon: 07

Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı

NSK OTOMOTİV, Tavşanlı Mahallesi 412. Sokak No:1-416700 Karacabey adresindeki fabrikamızda kurulan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 ve IATF 16949:2016 Entegre Yönetim Sistemi fabrikada üretilen tüm ürünleri ve prosesleri, iç ve dış bağlamdaki unsurları, iç ve dış tarafları kapsar. Firmamız, Motorlu taşıtlar için süspansiyon sistemleri ( Bugi Kolu, V Kolu ), ve direksiyon sistemleri ( Rotil, rotbaşı, komple rot, rotmili ) nin tasarımını yaparak, üretmektedir. Ana hammaddemiz muhtelif çelik ve çelik alaşımlarıdır. Müşteri portföyü sınırlaması olmamakla birlikte, ağırlıklı olarak motorlu taşıtlar sektörüne hitap etmektedir. EYS kapsamında süreçler müşteri odaklı, destek ve yönetsel süreçler olarak tanımlanmıştır. Firmamız yasal yükümlülüklere, mevzuat, yönetmelik ve düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.