Fiyat Teklif Listeniz

Satınalma Politikası


ROTA’ nın genel satın alma politika ve stratejisi mevcut ve potansiyel tedarikçiler ile karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı, uzun vadeli iş ilişkileri kurmak ve bu ilişkileri geliştirmektir. ROTA üretimde rekabetçi olabilmek için ulusal ve uluslararası tüm tedarik alternatiflerini değerlendirir.

Teknolojik gelişime inanan, insan kaynaklarına yatırım yapan, çevre ve insan sağlığına saygılı tedarikçileri tercih eder ve mevcut tedarikçilerinin bu konulardaki gelişimini destekler.

Kaliteli ürünü zamanında, rekabetçi şartlarda sağlayabilen, kendi alanında uzmanlaşmak için araştırmaya ve geliştirmeye önem veren, yenilikçi yönetim anlayışına sahip firmalar ile uzun vadeli iş ilişkileri kurar.

Satın Alma Yönetimi


ROTA, satın alma yönetimini, süreçlerini ve faaliyetlerini ISO TS 16949, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 yönetim sistemi standartlarına uygun olarak gerçekleştirir. Stratejik hedefleri ve politikası gereği tüm müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde sürekli iyileştirmeler yapar. İyileştirme faaliyetlerinin planlamasını yaparak tedarikçilerini de bu sürece dâhil eder. Bu kapsamda denetleme, izleme ve iyileştirme sorumluluğunu üstlenir.

Tedarikçi Seçimi & Değerlendirilmesi


Tedarik yönetimi, şirket hedefleri ve stratejileri doğrultusunda, yapılan analizler neticesinde aday tedarikçileri, “Tedarikçi Devreye Alma / Değerlendirme” sürecinden geçer. Tedarikçi devreye alma süreci çerçevesinde, tedarikçiye birçok adımı kapsayacak şekilde değerlendirmeler yapılır.

Tedarikçi adayları ‘Tedarikçi Firma Tanıtım Formu’ nu kullanılarak aşağıdaki kriterler kapsamında değerlendirilir:

· Talep edilen ürünü üretme kabiliyeti,

· Teknik altyapısı ve yeterliliği

· Maliyet uygunluğu

· Mali altyapısı

· Kalite sistemleri

· Çevre uygulamaları

· İş etiği uygulamaları

Tedarikçi adayına önceden alınan bilgiler doğrultusunda bir denetim yapılır. Denetim sonucuna göre uygun görülen tedarikçi onaylanarak devreye alınır. Uygunluğu konusunda eksiklikler görülen tedarikçi uygunsuzluklarını giderdikten sonra tekrar denetime tabi olur ve uygun görülürse onaylanarak devreye alınır. Çalışması uygun görülmeyen tedarikçilerin devreye alma süreci sonlandırılır.

Tedarikçilerden Beklentilerimiz


• Uzun süreli işbirliği
• Karşılıklı iş ilişkisinde şeffaflık ve açıklık
• Sertifikalı kalite yönetim uygulamaları
• Sürdürülebilir yüksek ürün kalitesi
• Ürün garantisi
• Sürekli gelişim için proseslerin optimizasyonu
• Lojistik beceri ve tedarik güvenilirliği
• Yasal mevzuatlara uygun bir şekilde üretim
• İşçi sağlığı ve güvenliği
• Çevreye ve doğaya duyarlı üretim