Fiyat Teklif Listeniz

Çevreye saygılı üretim yapan ROTA'nın resmi kurumlardan aldığı aşağıda belirtilen izin ve belgeleri yukarıda görüntüleyebilirsiniz.

• Çed Görüşü
• Yağ Analizi Raporu
• Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi Onay Yazısı
• Kanalizasyon Deşarj İzni
• Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni
• Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onay Yazısı
• Emisyon İzni Muafiyet Yazısı
• Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı