Fiyat Teklif Listeniz

 İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Bu anlamda ortaya çıkan ihtiyaçlar ISO 45001:2018 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standartlarının oluşmasına neden olmuştur.

ISO 45001:2018, kuruluşların kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre hale getirebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarıyla uyumlu olacak sekilde geliştirilmiştir.
NSK Otomotiv, sahip olduğu sorumluluk anlayışıyla;

• Çalışanlarını işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamakta,

• Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırmakta,

• İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirmekte,

• Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumlar için önlemler almakta,

• Sürekli gelişme prensibi ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında çalışmalar yapmaktadır.

Tüm bu çalışmaların sonucu olarak ROTA, ISO 45001:2018 belgesine de sahiptir.