Fiyat Teklif Listeniz

Çevreye, Doğaya, Topluma Saygılı


Çevreye, doğaya, topluma saygılı, gerekli tüm emniyet ve güvenlik önlemleri alınarak uluslararası standartlara uygun olarak üretim yapan ROTA, kurum kültüründe yer alan kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde kamuoyunda farkındalık, bilinçlendirme ve fayda yaratmayı amaçlamaktadır.

ROTA, otomotiv alanında üretim yaparken, diğer yandan içinde bulunduğu topluma, doğaya veya ekonomiye herhangi bir çıkar talep etmeden hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile yardım eder.

Sektöründe fark yaratır


Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için topluma olan sorumluluğumuzu çevre, kültür-sanat, spor, insan hakları, sosyal adalet, kurumsal yönetişim, ekonomik kalkınma ve kentleşme kültürü gibi farklı alanlarda desteklediğimiz projelerle yerine getirmekteyiz.

Fikrin oluşturulmasından, projelendirilmesine, planlanmasından, uygulanmasına ve ölçümlenmesine kadar uzun bir süreç olduğunu çok iyi bilen ROTA, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile sektöründe fark yaratmaktadır.