Fiyat Teklif Listeniz

Flambaj Testi


Üretimi gerçekleştirilmiş komple rotların flambaj (buckling ) dayanımını kontrol etmek için yapılır. Statik olarak uygulanan bir testtir. Hesaplanan flambaj kuvvetinin yarı kuvvetinden başlanarak, hesaplanan flamanj yükünün %20 fazlası uygulayacak şekilde kademeli olarak yük artışı sağlanır. Testin sonunda parçanın herhangi bir plastik deformasyona uğramaması gerekmektedir. Ürünlerde hesaplanan 300 kN a kadar testler gerçekleştirilebilir.


Eğilme Testi

Küre (Mafsal mili) ne uygulanır parçanın taşıyacağı maksimum yük hesaplanır. Bu test yöntemiyle malzeme seçimi tasarımın doğrulanması sağlanır. Tasarlanan bağlantı parçasıyla araç altındaki bağlantı simülasyonu yapılır.
Test sonunda belirlenen emniyet katsayısı dikkate alınarak üründe herhangi bir çatlak, kırık veya plastik deformasyon oluşmaması gerekmektedir. Ürünler 300 kN a kadar test edilebilir.

Basma Testi

Rot başlarının saç kapaklarının hangi kuvvetlerde çıkacağını test etmek amacıyla yapılır. Ürün çapına ve kapak formuna göre belirlenen veya müşteri talepleri doğrultusunda karşılaştırmalar yapılır.
Test sonrasında ürün kapama tasarımı ve proses onayları sağlanır. Ürünler 300 kN a kadar test edilebilir.


Küre Çıkma Testi

Rot başı ürünlerinden kürenin (Mafsal milinin) çıkacağı kuvveti tespit etmek için gerçekleştirilir. Küre rotbaşı gövdesinin içine yerleştirilir ve kürenin üst kısmından basarak kürenin gövde alt yüzeyinden çıkarılmaya zorlanır. Küreyi çıkarmak için uygulanan maksimum kuvvet küre çıkma kuvveti olarak belirlenir. Ürünler 300 kN a kadar test edilebilir.Radyal Boşluk Testi


Rot başlarında kürenin(mafsal mili) radyal olarak ne kadar hareket edebildiğini tespit etmek için uygulanır. Genellikle yorulma testlerindeki değişimi gözlenmek için uygulanır. Küre koniğinden sabitlenen rot başına, gövde sap kısmından uygulanan basma ve çekme yönündeki kuvvetler ile kürenin gövde ekseninde hareket ettiği mesafe ölçülerek yapılır. Ürünler 300 kN a kadar test edilebilir.Kenet Testi


Komple rot, v kol ve bugi kolu ürünlerinde kenet kuvvetinin dayanımını test etmek için uygulanır. Kenet işlemi gerçekleşen farklı kalınlıklardaki boru ve farklı sayılardaki kenetlerin dayanabileceği maksimum kuvvetleri tespit etmeyi sağlar. Ürünlerde 300 kN a kadar testler gerçekleştirilebilir.Servo Hidrolik Komple Rot Aşınma Testi


Komple üretilen ürün tespit edilen yorulma yükleri doğrultusunda araç altındaki hareketini göz önüne alınarak hareket verilir. Üründe oluşan aşınmalar çatlak veya kırılmalar kontrol edilir. Ürünün ömrü boyunca karşılaşacağı mekanik durumlar test edilir. Servo Hidrolik test makinası ile 100 kN a kadar aşınma testleri gerçekleştirilir.Rotbaşı Aşınma Testi

Diğer rot testleri ile desteklenerek sonuçlar değerlendirilir ve sonuç raporları hazırlanır. Hidrolik test makinası ile 80 kN a kadar aşınma testleri gerçekleştirilir.Servo Hidrolik Molekül Yorulma Testi

Servo silindirik test makinası yardımıyla v kol ve bugi kol ürünlerinde bulunan molekül (tamir takımı) parçaların yorulma dayanımları test edilebilmektedir. Ürünlere ömrü boyunca karşılaşacağı maksimum kuvvetler ile ürün ömrü dikkate alınarak hızlandırılmış bir test uygulanır . Test sırasında parça üzerinde oluşan aşınmalar ve kuvvet değişimleri değerlendirerek test gerçekleştirilir. Ürünlere 100 kN a kadar testler uygulanabilir.Servo Hidrolik V Kol Bugi Kolu Ömür Testi

V kol ve bugi kol ürünleri araç üzerinde karşılaşacağı veriler araç üzerinden toplanır veya müşterimiz tarafından bize iletilir. Temin edilen dataların parça üzerine uygulanması ile sağlanır. Bu işlem farklı kuvvet, deplasman ve ivmeler dikkate alınarak yapılır . Ürünler araç altındaki bağlantı şeklindeki olduğu gibi test makinasına bağlanır ve datalar parça üzerine uygulanır. Müşteri beklentilerine göre test sonuçları değerlendirilir. Bu test tüm v kol ve bugi kollara uygulanabilir.Molekül Sıkıştırma Testi


V kol ve bugi kollarda kullanılan molekül(tamir takımı) sıkışma oranlarını tespit etmek için uygulanır. Farklı eksenlerdeki sıkışma oranları özel aparatlar ile test edilerek ve ürünlerin farklı eksenlerdeki sukulma oranları ölçülür standartlar veya müşteri isteklerine göre değerlendirir.Kauçuk Yapışma Testi


V kol ve bugi kollarda kullanılan moleküllerde (tamir takımı) metal ile kauçuğun yapışma miktarını tespit etmek için uygulanan bir testtir. Kauçuk üzerinde standartlarda belirtilen şekilde açılan kesiklerden bağlantı sağlanarak çekme işlemi yapılır ve kauçuğun ayrıldığındaki en yüksek kuvvet değeri dikkate alınır. Bu test tamir takımlarında yapılmakla birlikte tüm kauçuk ve metalin birleştiği ürünlerde yapılabilir.Hidrolik Silindir Sızdırmazlık Testleri

Hidrolik silindirlerin üretilmesi esnasında talaşlı imalat, kaynak ve montaj operasyonlarından sonra üründe oluşabilecek hataların tespit edilmesi adına hidrolik silindirler yüksek ve düşük basınç değerlerinde %100 iç ve dış sıvı kaçak testlerine tabi tutulmaktadır.


Hidrolik Silindir Ömür Testi

Üretimi gerçekleştirilen hidrolik silindirlerin validasyon süreçlerinin tamamlanması adına ürünler ömür testine tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda hidrolik silindirler çalışma basıncında sürekli yük altında çalışacak şekilde bağlantı noktalarının ve sızdırmazlık elemanlarının ömür dayanımı hesaplanmaktadır.